Home : China Tours:

Cruise Sailing Date

  President No. 6, President No. 7/No. 8, Yangtze 2 Cruise Sailing Dates for 2018

Yichang - Chongqing(Upstream)


Dep Day Arr Day Cruise Ship Season
18/03 Sun 22/03 Thu Yangtze 2 Shoulder
19/03 Mon 23/03 Fri President no.8 Shoulder
23/03 Fri 27/03 Tue President no.6 Shoulder
24/03 Sat 28/03 Wed President no.7 Shoulder
25/03 Sun 29/03 Thu Yangtze 2 Shoulder
26/03 Mon 30/03 Fri President no.8 Shoulder
30/03 Fri 03/04 Tue President no.6 Shoulder
31/03 Sat 04/04 Wed President no.7 Shoulder
01/04 Sun 05/04 Thu Yangtze 2 Shoulder
02/04 Mon 06/04 Fri President no.8 Shoulder
06/04 Fri 10/04 Tue President no.6 Shoulder
07/04 Sat 11/04 Wed President no.7 Shoulder
09/04 Mon 13/04 Fri President no.8 Shoulder
13/04 Fri 17/04 Tue President no.6 Shoulder
14/04 Sat 18/04 Wed President no.7 Shoulder
15/04 Sun 19/04 Thu Yangtze 2 Shoulder
20/04 Fri 24/04 Tue President no.6 Shoulder
21/04 Sat 25/04 Wed President no.7 Shoulder
22/04 Sun 26/04 Thu Yangtze 2 Shoulder
23/04 Mon 27/04 Fri President no.8 Shoulder
27/04 Fri 01/05 Tue President no.6 Shoulder
28/04 Sat 02/05 Wed President no.7 Shoulder
29/04 Sun 03/05 Thu Yangtze 2 Shoulder
30/04 Mon 04/05 Fri President no.8 Shoulder
04/05 Fri 08/05 Tue President no.6 High
05/05 Sat 09/05 Wed President no.7 High
06/05 Sun 10/05 Thu Yangtze 2 High
07/05 Mon 11/05 Fri President no.8 High
11/05 Fri 15/05 Tue President no.6 High
12/05 Sat 16/05 Wed President no.7 High
13/05 Sun 17/05 Thu Yangtze 2 High
14/05 Mon 18/05 Fri President no.8 High
18/05 Fri 22/05 Tue President no.6 High
19/05 Sat 23/05 Wed President no.7 High
20/05 Sun 24/05 Thu Yangtze 2 High
21/05 Mon 25/05 Fri President no.8 High
25/05 Fri 29/05 Tue President no.6 High
26/05 Sat 30/05 Wed President no.7 High
27/05 Sun 31/05 Thu Yangtze 2 High
28/05 Mon 01/06 Fri President no.8 High
01/06 Fri 05/06 Tue President no.6 Shoulder
02/06 Sat 06/06 Wed President no.7 Shoulder
03/06 Sun 07/06 Thu Yangtze 2 Shoulder
04/06 Mon 08/06 Fri President no.8 Shoulder
08/06 Fri 12/06 Tue President no.6 Shoulder
09/06 Sat 13/06 Wed President no.7 Shoulder
10/06 Sun 14/06 Thu Yangtze 2 Shoulder
11/06 Mon 15/06 Fri President no.8 Shoulder
15/06 Fri 19/06 Tue President no.6 Shoulder
16/06 Sat 20/06 Wed President no.7 Shoulder
17/06 Sun 21/06 Thu Yangtze 2 Shoulder
18/06 Mon 22/06 Fri President no.8 Shoulder
22/06 Fri 26/06 Tue President no.6 Shoulder
23/06 Sat 27/06 Wed President no.7 Shoulder
24/06 Sun 28/06 Thu Yangtze 2 Shoulder
25/06 Mon 29/06 Fri President no.8 Shoulder
29/06 Fri 03/07 Tue President no.6 Shoulder
30/06 Sat 04/07 Wed President no.7 Shoulder
01/07 Sun 05/07 Thu Yangtze 2 Shoulder
02/07 Mon 06/07 Fri President no.8 Shoulder
06/07 Fri 10/07 Tue President no.6 Shoulder
07/07 Sat 11/07 Wed President no.7 Shoulder
08/07 Sun 12/07 Thu Yangtze 2 Shoulder
09/07 Mon 13/07 Fri President no.8 Shoulder
13/07 Fri 17/07 Tue President no.6 Shoulder
14/07 Sat 18/07 Wed President no.7 Shoulder
15/07 Sun 19/07 Thu Yangtze 2 Shoulder
16/07 Mon 20/07 Fri President no.8 Shoulder
20/07 Fri 24/07 Tue President no.6 Shoulder
21/07 Sat 25/07 Wed President no.7 Shoulder
22/07 Sun 26/07 Thu Yangtze 2 Shoulder
Dep Day Arr Day Cruise Ship Season
23/07 Mon 27/07 Fri President no.8 Shoulder
27/07 Fri 31/07 Tue President no.6 Shoulder
28/07 Sat 01/08 Wed President no.7 Shoulder
29/07 Sun 02/08 Thu Yangtze 2 Shoulder
30/07 Mon 03/08 Fri President no.8 Shoulder
03/08 Fri 07/08 Tue President no.6 Shoulder
04/08 Sat 08/08 Wed President no.7 Shoulder
05/08 Sun 09/08 Thu Yangtze 2 Shoulder
06/08 Mon 10/08 Fri President no.8 Shoulder
10/08 Fri 14/08 Tue President no.6 Shoulder
11/08 Sat 15/08 Wed President no.7 Shoulder
12/08 Sun 16/08 Thu Yangtze 2 Shoulder
13/08 Mon 17/08 Fri President no.8 Shoulder
17/08 Fri 21/08 Tue President no.6 Shoulder
18/08 Sat 22/08 Wed President no.7 Shoulder
19/08 Sun 23/08 Thu Yangtze 2 Shoulder
20/08 Mon 24/08 Fri President no.8 Shoulder
24/08 Fri 28/08 Tue President no.6 Shoulder
25/08 Sat 29/08 Wed President no.7 Shoulder
26/08 Sun 30/08 Thu Yangtze 2 Shoulder
27/08 Mon 31/08 Fri President no.8 Shoulder
31/08 Fri 04/09 Tue President no.6 Shoulder
01/09 Sat 05/09 Wed President no.7 High
02/09 Sun 06/09 Thu Yangtze 2 High
03/09 Mon 07/09 Fri President no.8 High
07/09 Fri 11/09 Tue President no.6 High
08/09 Sat 12/09 Wed President no.7 High
09/09 Sun 13/09 Thu Yangtze 2 High
10/09 Mon 14/09 Fri President no.8 High
14/09 Fri 18/09 Tue President no.6 High
15/09 Sat 19/09 Wed President no.7 High
16/09 Sun 20/09 Thu Yangtze 2 High
17/09 Mon 21/09 Fri President no.8 High
21/09 Fri 25/09 Tue President no.6 High
22/09 Sat 26/09 Wed President no.7 High
23/09 Sun 27/09 Thu Yangtze 2 High
24/09 Mon 28/09 Fri President no.8 High
28/09 Fri 02/10 Tue President no.6 High
29/09 Sat 03/10 Wed President no.7 High
30/09 Sun 04/10 Thu Yangtze 2 High
01/10 Mon 05/10 Fri President no.8 High
05/10 Fri 09/10 Tue President no.6 High
06/10 Sat 10/10 Wed President no.7 High
07/10 Sun 11/10 Thu Yangtze 2 High
08/10 Mon 12/10 Fri President no.8 High
12/10 Fri 16/10 Tue President no.6 High
13/10 Sat 17/10 Wed President no.7 High
14/10 Sun 18/10 Thu Yangtze 2 High
15/10 Mon 19/10 Fri President no.8 High
19/10 Fri 23/10 Tue President no.6 High
20/10 Sat 24/10 Wed President no.7 High
21/10 Sun 25/10 Thu Yangtze 2 High
22/10 Mon 26/10 Fri President no.8 High
26/10 Fri 30/10 Tue President no.6 High
27/10 Sat 31/10 Wed President no.7 High
28/10 Sun 01/11 Thu Yangtze 2 High
29/10 Mon 02/11 Fri President no.8 High
02/11 Fri 06/11 Tue President no.6 Shoulder
03/11 Sat 07/11 Wed President no.7 Shoulder
04/11 Sun 08/11 Thu Yangtze 2 Shoulder
05/11 Mon 09/11 Fri President no.8 Shoulder
09/11 Fri 13/11 Tue President no.6 Shoulder
10/11 Sat 14/11 Wed President no.7 Shoulder
11/11 Sun 15/11 Thu Yangtze 2 Shoulder
12/11 Mon 16/11 Fri President no.8 Shoulder
16/11 Fri 20/11 Tue President no.6 Shoulder
17/11 Sat 21/11 Wed President no.7 Shoulder
18/11 Sun 22/11 Thu Yangtze 2 Shoulder
19/11 Mon 23/11 Fri President no.8 Shoulder
25/11 Sun 29/11 Thu Yangtze 2 Shoulder