Home: Travel Tips:
Font Size:    

Area Code & Zipcode

 Country Code: 86
  Major Cities:
City
Area Code
Zip Code
Beijing
10
100000
Chengdu
28
610000
Chongqing
23
630000
Dali
872
671000
Datong
352
037000
Dunhuang
937
736200
Guangzhou
20
510000
Guilin
773
541000
Guiyang
851
550000
Hangzhou
571
310000
Hohhot
471
010000
Hong Kong
852
999077
Kashgar
998
844000
City
Area Code
Zip Code
Korla
996
841000
Kunming
871
650000
Lhasa
891
850000
Lijiang
888
674100
Nanjing
25
210000
Shanghai
21
200000
Shannan
893
856000
Shigatse
892
857000
Suzhou
512
215000
Turpan
995
838000
Urumqi
991
830000
Wuhan
27
430000
Xian
29
710000
I want to say