Home : China Photos : Tianshui

Tianshui Photos

Image ID: 0003060
Yuquan Taoist Temple, Tianshui