Home : China Photos : Shanghai

Shanghai Photos

Image ID: 0098745
Huangpu River & the Bund, Shanghai